poniedziałek, 30 maja 2016

Recenzje #3 - "Francuski w tlumaczeniach cz.2"

Recenzje #3 - "Francuski w tlumaczeniach cz.2" - okładka ksiażki - Francuski przy kawie


Dzisiaj chciałabym polecić Wam książkę do nauki języka francuskiego - jest to książka pt. "Francuski w tłumaczeniach cz.2" autorstwa Janiny Radej. Jest to druga część tej serii, zaproponowanej przez Wydawnictwo Preston Publishing - recenzję pierwszej książki z tej serii możecie poczytać tutaj.


Książka przeznaczona jest do nauki gramatyki francuskiej na poziomie od A2 do B1. Tak jak już pisałam we wcześniejszej recenzji książka bardziej przeznaczona jest dla osób, które już miały styczność z językiem francuskim. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to świetne kompendium gramatyki (i nie tylko) dla osób przygotowujący się do matury czy innych egzaminów językowych.
Książka składa się z 35 rozdziałów, oto one:

Wprowadzenie
Zasady francuskiej wymowy i czytania
1. La négation 1 | Przeczenie, część 1
2. La négation 2 | Przeczenie, część 2
3. Verbes du 1. groupe – particularités | Czasowniki pierwszej grupy – ciekawostki ortograficzne
4. Verbes du 2. groupe | Czasowniki drugiej grupy (jakie czasowniki drugiej grupy pochodzą od przymiotników)
5. Le futur proche | Czas przyszły bliski
6. Les adverbes | Przysłówki (ortografia przysłówków)
7. Le passé composé – verbes du 1. groupe | Czas przeszły złożony – czasowniki 1. grupy (określenia czasu używane z czasem passé composé)
8. Le passé composé – verbes des 2. et 3. groupes | Czas przeszły złożony – czasowniki 2. i 3. grupy
9. Le passé composé – verbes irréguliers | Czas przeszły złożony – czasowniki nieregularne
10. Le passé composé – verbes avec l’auxiliaire 'être' | Czas przeszły złożony z posiłkowym 'être'
11. Le passé composé – verbes pronominaux | Czas przeszły złożony – czasowniki zwrotne
12. Les comparatifs | Stopniowanie przymiotnika
13. La comparaison | Porównanie (wyrażenia używane przy porównywaniu ilości)
14. Les indéfinis 1 | Zaimki nieokreślone, część 1
15. Les indéfinis 2 | Zaimki nieokreślone, część 2
16. L’imparfait | Czas przeszły niedokonany (określenia czasu używane z czasem l'imparfait)
17. L’imparfait et le passé composé | Czas przeszły niedokonany i przeszły złożony
18. Les pronoms relatifs 'qui, que, où' | Zaimki względne
19. Le futur simple | Czas przyszły prosty
20. Le futur simple – verbes irréguliers | Czas przyszły prosty – czasowniki nieregularne
21. Phrase conditionnelle du 1. type | Zdanie warunkowe 1. typu
22. Le conditionnel | Tryb warunkowy
23. Exprimer la possession | Wyrażanie przynależności
24. Les démonstratifs | Zaimki wskazujące
25. Les verbes pronominaux | Czasowniki zwrotne
26. La phrase exclamative | Zdanie wykrzyknikowe
27. Les prépositions du lieu | Przyimki miejsca
28. Construction 'verbe+de+nom' | Konstrukcja 'czasownik+de+rzeczownik'
29. Construction 'verbe+à+nom' | Konstrukcja 'czasownik+à+rzeczownik'
30. Les pronoms 'y' et 'en' 1 | Zaimki 'y' i 'en', część 1
31. Les pronoms 'y' et 'en' 2 | Zaimki 'y' i 'en', część 2
32. Construction 'verbe+de+verbe' | Konstrukcja 'czasownik+de+czasownik'
33. Construction 'verbe+à+verbe' | Konstrukcja 'czasownik+à+czasownik'
34. Les expressions | Wyrażenia
35. Révision | Powtórzenie

Jak zauważyliście niektóre rozdziały pogrubiłam, a to dlatego by wskazać Wam cenne wskazówki, które zawarte są w tych rozdziałach.

Na samym początku książki, tak jak w poprzedniej części, znajdziemy spis treści, instrukcje - jak z niej korzystać oraz wprowadzenie.

 Recenzje #3 - "Francuski w tlumaczeniach cz.2" - przykładowe strony 1 - Francuski przy kawie


Każdy z rozdziałów zawiera 36 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na język francuski.

Recenzje #3 - "Francuski w tlumaczeniach cz.2" - przykładowe strony 2 - Francuski przy kawie


Dużą zaletą tej książki jest dołączona płyta CD, na której nagrane są poszczególne tematy z książki.


Recenzje #3 - "Francuski w tlumaczeniach cz.2" - książka z płytą CD - Francuski przy kawie


Kurs rozpoczyna się tak jak w pierwszej części od zasad francuskiej wymowy oraz czytania. Każdy z rozdziałów składa się z kilku części. Z lewej strony mamy zdania w języku polskim oraz miejsce na umieszczenie naszego tłumaczenia. Po prawej stronie znajdują się gotowe tłumaczenia, dzięki którym możemy sprawdzić poprawność naszych zdań. Obok odpowiedzi możemy zauważyć podpowiedzi do poszczególnych zdań. Jest to swego rodzaju wskazówka, kiedy nie dajemy rady przetłumaczyć danego zdania. Pod koniec każdego rozdziału znajdziemy rubrykę "Nowe słówka", która podzielona jest na dwie kolumny. Tam możemy zapisywać nowo poznane słówka, do których możemy wrócić w każdej chwili.

Recenzje #3 - "Francuski w tlumaczeniach cz.2" - przykładowe strony 3 - Francuski przy kawie

Zaletą książki jest to, że zawiera rozdział poświęcony porównaniu czasów przeszłych. Z reguły uczymy się czasów osobno i potem, przy uzupełnianiu tekstu, nie potrafimy rozróżnić, który czas mamy zastosować. Zdania w  tym rozdziale pomagają nam zrozumieć użycie czasów przez ich porównanie.
Ciekawym rozdziałem jest przedostatni rozdział zatytułowany "Wyrażenia". Pozwala on na przypomnienie sobie dotychczasowych zagadnień gramatycznych, które użyte są w zdaniach wykorzystywanych w życiu codziennym.
Ostatni rozdział poświęcony jest powtórce zagadnień z pierwszej części tej serii. Do przetłumaczenia mamy aż 72 zdań. W miejscu, gdzie w poprzednich rozdziałach były wskazówki, teraz jest miejsce na własne notatki.
Dużą różnicą, która nie występowała w poprzedniej części jest to, że bardzo często w książce możecie znaleźć zdania, które są używane w życiu codziennym. Nauczy to Was wiele m.in. tego, że język potoczny różni się od języka francuskiego "podręcznikowego". Dlatego "Francuski w tłumaczeniach" to połączenie tych dwóch rzeczy: podręcznika zawierającego wyrażenia przydatne w języku potocznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz