czwartek, 10 marca 2016

Pytanie o drogę

Pytanie o drogę - nagłówek - Francuski przy kawie


Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejne zagadnienie, a mianowicie słownictwo związane z drogą, a przede wszystkim jak o tą drogę się zapytać.
Pytanie o drogę - dialog - Francuski przy kawie


 • Pardon, où est la poste ? – Przepraszam, gdzie jest poczta?
 • Là-bas, sur la place du marché. – Tam, na rynku.
 • Où est l’Hôtel de la gare, s’il vous plaît ? – Gdzie jest hotel de la gare?
 • Tournez à gauche ici, puis allez tout droit. – Skręci Pan/Pani tutaj w prawo, następnie pójdzie Pan/Pani prosto.
Pytanie o drogę - zwroty 1 - Francuski przy kawie


 • Va tout droit – Idź prosto
 • Prends la ..... rue à droite – Skręć w prawo w ... ulicę
 • Prends la ..... rue à gauche – Skręć w lewo w ... ulicę
 • Traverse la rue – Przejdź przez ulicę
 • Traverse la place – Przejdź przez plac
Pytanie o drogę - zwroty 2 - Francuski przy kawie


 • Tourner à gauche – Skręcić w lewo
 • Continuer tout droit – Iść cały czas prosto
 • Tourner à droite – Skręcić w prawoPytanie o drogę - zwroty 3 - Francuski przy kawie


 • Aller tout droit/Continuer tout droit – Iść prosto
 • Prendre la première (rue) à droite/Tourner à la première (rue) à droite – Skręcić w pierwszą ulicę w prawo
 • Prendre la première (rue) à gauche/Tourner à la première (rue) à gauche – Skręcić w pierwszą ulicę w lewo
 • Prendre à droite au feu/Tourner à droite au feu/ Au feu, tourner à droite/ Au feu, prendre à droite – Na światłach skręcić w prawo
 • Prendre la deuxième (rue) à gauche/Tourner à la deuxième (rue) à gauche – Skręcić w drugą ulicę w lewo
 • Prendre la deuxième (rue) à droite/Tourner à la deuxième (rue) à droite – Skręcić w drugą ulicę w prawo
 • Prendre à gauche au feu/Tourner à gauche au feu/ Au feu, tourner à gauche/ Au feu, prendre à gauche – Na światłach skręcić w lewo
 • Passer devant une boulangerie – Przejść przed piekarnią
 • C’est au bout de la rue. – To jest początek ulicy.
 • C’est au bout de la rue à droite. – To jest na początku ulicy po prawej stronie.
 • C’est sur votre droite. – To jest po Pana/Pani prawej stronie.
 • C’est en face de l’hôpital. – To jest na przeciwko szpitala.
Pytanie o drogę - zwroty 4 - Francuski przy kawie


 • Demander son chemin – Pytanie o drogę
 • Excusez-moi Madame/Monsieur. Pour aller à…/Je suis perdu. – Przepraszam Panią/Pana. Jak dojdę do.../ Zgubiłem się.
 • Je cherche la rue.../ l’avenue… / le boulevard…/ la place… - Szukam ulicy …/alei …/ bulwaru …/ placu …
 • Pourriez-vous me dire comment aller à - Mogłaby mi Pani/ mógłby mi Pan powiedzieć jak dojdę do ...
 • Décrire un itinéraire – Opisywanie trasy
 • Vous allez/continuez tout droit. – Pójdzie Pani/Pan prosto.
 • Vous prenez la prochaine rue à droite/ à gauche. – Skręci Pani/Pan w następną ulicę w prawo/w lewo.
 • Vous tournez à droite/ à gauche. – Skręci Pani/Pan w prawo/w lewo.
 • Vous traversez la rue/ la place / le boulevard/ le pont/ le parc. - Przejdzie Pani/Pan przez ulicę/ plac/ bulwar/ most/ park.
 • Vous longez le fleuve/ la rivière/ le canal/ le parc. – Pójdzie Pani/Pan wzdłuż rzeki/ kanału/ parku.
 • Vous montez/descendez les escaliers. – Wejdzie/ Zejdzie Pani/Pan po schodach/ ze schodów.

 

Pytanie o drogę - zwroty 5 - Francuski przy kawie

 • Demander le chemin – Pytanie o drogę
 • Excusez-moi. Je cherche la gare. – Przepraszam. Szukam dworca.
 • Où est la pharmacie ? – Gdzie jest apteka?
 • Comment on va à la mairie ? – Jak dojdzie się do ratusza?
 • Il y a un hôtel près d’ici ? – Jaki hotel jest w pobliżu?
 • Vous connaissez un banque près d’ici ? – Zna Pani/Pan jakiś bank w pobliżu?
 • Où se trouve la patinoire ? – Gdzie znajduje się lodowisko?
 • Pouvez-vous me dire où est la bibliothèque ? - Mogłaby mi Pani/ mógłby mi Pan powiedzieć gdzie jest bliblioteka?
 • La rue Molière, s’il vous plaît ? – Gdzie jest ulica Moliera?
 • Pour aller au cinéma, s’il vous plaît ? – Jak dojdzie się do kina?
 • Excusez-moi, madame. Je cherche la place Napooléon. – Przepraszam Panią. Szukam placu Napoleona.
 • Pardon, madame ! Vous savez où je peux trouver un restaurant ? – Przepraszam Panią. Wie Pani, gdzie mogę znaleźć restaurację?


Pytanie o drogę - zwroty 6 - Francuski przy kawie


 • Dire le chemin – Mówienie o drodze
 • Allez tout droit– Idzie Pani/Pan prosto
 • Continuez jusqu’au bout de la rue – Idzie Pan/Pani prosto aż do końca ulicy
 • Tournez à droite/ à gauche – Skręci Pani/Pan w prawo/ w lewo
 • Traversez la rue/ la place – Przejdzie Pani/Pan przez ulicę/ plac
 • Montez/Descendez les escaliers – Wejdzie/ Zejdzie Pani/Pan po schodach/ ze schodów.
 • Au feu, prenez la rue à droite – Na światłach, skręci Pani/Pan w ulicę w prawo
 • Prenez la troisième rue à gauche – Skręci Pani/Pan w trzecią ulicę w lewo
 • Arrivez jusqu’au carrefour, puis allez à droite – Dojdzie Pani/Pan aż do skrzyżowania, a potem pójdzie Pani/Pan  prawo


Pytanie o drogę - zwroty 7 - Francuski przy kawie

 • Comment demander le chemin ? – Jak zapytać o drogę?
 • Excusez-moi, je voudrais aller à... – Przepraszam, chciałbym/chciałabym dojść do...
 • Pardon monsieur/madame, pour aller à… s’il vous plaît ? -  Przepraszam Pana/Panią jak dojdzie się do...
 • Excusez-moi, je suis perdu(e). Où est le/la ..., s’il vous plaît ? -  Przepraszam, zgubiłem/am się. Gdzie jest...?
 • Pouvez-vous me dire où est le/la …, s’il vous plaît ? - Mogłaby mi Pani/ mógłby mi Pan powiedzieć gdzie jest...?


Pytanie o drogę - zwroty 8 - Francuski przy kawie

 • Bonjour, est-ce que vous savez où est la station de metro la plus proche, s’il vous plait ? – Dzień dobry, wie Pani/Pan gdzie jest najbliższa stacja metra?
 • Pardon, pour aller au musée d’Orsay, s’il vous plait ? – Przepraszam, jak dojść do muzeum d’Orsay?
 • Où se trouve la gare, s’il vous plait ? – Gdzie znajduje się dworzec?
 • Vous savez où je peux trouver un distributeur automatique, s’il vous plait ? – Czy wie Pani/Pan, gdzie mogę znaleźć bankomat?
 • Bonjour, je cherche la rue des Rosiers. – Dzień dobry, szukam ulicy des Rosiers.
 • Excusez-moi, vous savez où se trouve le restaurant << Bon appétit >> ? – Przepraszam, czy wie Pani/Pan gdzie znajduje się restauracja „Smacznego”?
 • Excusez-moi, la tour Eiffel, c’est par là ? – Przepraszam, Wieża Eiffla jest tam?


Pytanie o drogę - zwroty 9 - Francuski przy kawie

 • à gauche - w lewo
 • tout droit – prosto
 • à droite – w prawo
 • la première à gauche – pierwsza w lewo
 • au bout de la rue – koniec ulicy
 • la première à droite – pierwsza w prawo
 • en face de – na przeciwko
 • devant – przed
 • derrière – za
 • entre – między
 • au coin de la rue – na rogu ulicy
 • jusqu’au – aż do

Pytanie o drogę - zwroty 10 - Francuski przy kawie

 • près de – blisko
 • loin de – daleko
 • à côté de – obok
 • aller – iść
 • continuer – iść dalej
 • passer – przejść (obok)
 • tourner – skręcić
 • prendre – skręcić (w ulicę)
 • traverser – przejść (przez)
 • remonter – ponownie wchodzić
 • redescendre – ponownie schodzić
 • retourner en arrière - wrócić


Pytanie o drogę - zwroty 11 - Francuski przy kawie


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz