środa, 23 marca 2016

Czasowniki - powtórka

Czasowniki - powtórka - nagłówek - Francuski przy kawie


Dzisiaj przyszedł czas na powtórkę czasowników z wszystkich grup. Mamy za sobą naukę:


Czasowniki - powtórka - druga i trzecia grupa czasowników - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - odmiana czasowników 1 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - gramatyka 1 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - odmiana czasowników 2 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - gramatyka 2 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - gramatyka 3 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - gramatyka 4 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - gramatyka 5 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - przykładowe czasowniki 1 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - pierwsza grupa czasowników - Francuski przy kawie
Czasowniki - powtórka - czasowniki zwrotne oraz czasowniki drugiej grupy - Francuski przy kawie
Czasowniki - powtórka - trzecia grupa czasowników - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - odmiana czasowników 3 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - przykładowe czasowniki 2 - Francuski przy kawie
Ćwiczenia + piosenka:


Czasowniki - powtórka - ćwiczenie 1 - Francuski przy kawie


Czasowniki - powtórka - ćwiczenie 2 - Francuski przy kawie
czasowniki - ćwiczenia (do wydruku)
czasowniki 2 - ćwiczenia (do wydruku)
czasowniki 3 - ćwiczenia (do wydruku)
czasowniki 4 - ćwiczenia (do wydruku)
czasowniki 5 - ćwiczenia (do wydruku)
czasowniki 6 - ćwiczenia (do wydruku)
czasowniki 6 - odpowiedzi (do wydruku)
czasowniki 7 - ćwiczenia (do wydruku)
czasowniki 8 - ćwiczenia (do wydruku)
czasowniki 12 - ćwiczenia + odpowiedzi (do wydruku)
dopasuj czasowniki do odpowiednich grup (do wydruku)
uzupełnij regułę odmiany czasowników w czasie teraźniejszym (do wydruku)
uzupełnij tekst czasownikami w czasie teraźniejszym (do wydruku)
wpisywanie bezokoliczników obok podanych zdań (1), (2), (3), (4), (5),
napisanie odmiany czasowników: être, avoir, s'appeler
napisanie odmiany czasowników: aller, venir, dire, partir
uzupełnienie odmian czasowników (1),
uzupełnienie zdań - czasowniki pierwszej grupy oraz être
uzupełnienie zdań - czasowniki aller i faire
uzupełnienie zdań - czasowniki faire i avoir
uzupełnienie zdań - czasowniki aller, venir i faire
uzupełnienie zdań - czasowniki être, avoir i aller
uzupełnienie zdań - czasowniki être, avoir, aller i faire
uzupełnianie zdań - czasowniki être, avoir, travailler, s'appeler
dopasowanie odmian czasowników choisir, partir i connaitre 
uzupełnianie zdań - czasowniki pierwszej i trzeciej grupy
uzupełnienie brakującymi literami odmian czasowników
uzupełnienie zdań (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
wybieranie prawidłowej odmiany czasownika (1), (2), (3),
dopasowywanie odpowiednich odmian czasownika w czasie teraźniejszym do zdania
ćwiczenie ze słuchu
znajdź przeciwieństwa
dopasuj czasownik do obrazka
test 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz